هر روز یک اصطلاح پر کاربرد را با آسان زبان فرا بگیرید، اصطلاحات همراه با عکسهای مربوطه کمک می کند تا بتوان آنان را سریعتر در ذهن به خاطر سپرد.