آموزش علائم فونتیکIPA

 آموزش علائم فونتیک:  :IPA: International Phonetic Alphabets

q

 آموزش علائم فونتیک:

در اینجا ما به شما کمک می کنیم تا تلفظ همه اصوات انگلیسی و علائم فونتیک مربوط به هر صوت را فرا گرفته و در نتیجه تلفظ و لهجه انگلیسی خود  را بهبود ببخشید. بر خلاف تصور رایج، فراگیری علائم فونتیک کار سختی نیست و با  تمرین و تکرار می توان آنها را فرا گرفت. همچنین مدرسان و اساتید زبان می توانند از این جدول برای تدریس نحوه تلفظ صحیح اصوات انگلیسی و علائم فونتیک در کلاس استفاده نمایند.

تا بارگذاری جدول شکیبا باشید…