ضرب المثل های زبان انگلیسی به همراه معادل فارسی

در این بخش ضرب المثل ها و اصطلاحات معروف و متداول انگلیسی به صورت الفبایی به همراه معادل مصطلح و مشابه آنها در زبان فارسی ارائه گردیده است.

 

  مویش را آتش بزنی ظاهر می‌شود. Talk of the devil – and the devil appears.
 سحرخیز باش تا کامروا شوی. The early bird gets the worm.
 دیگ به دیگ میگه روت سیاه. The pot calls the kettle black.
 هرجه زودتر، بهتر. The sooner the better.
 سخن را سنجیده بزن. Think before you speak.
 وقت طلاست. Time is money.
 این نیز بگذرد. This too, shall pass.
 عیسی به دینش، موسی به دینش. To each his own.
 با یک تیر دو نشان زدن. To kill two birds with one stone.
 فردا هم روز خداست. Tomorrow is another day.
 آشپز که دو تا شد، آش یا شور می شه یا بی نمک. Too many cooks spoil the broth.
فراز و نشیب زندگی Ups and downs.
 زنده باد. Up with … = Long live.
 تنوع چاشنی زندگی است. Variety is the spice of life.
 انسان جایز الخطاست. We all make mistakes.
 خواهی نشوی رسوا همرنگ جماعت باش.  When in Rome do as the Romans do.
 خدا گر ز حکمت ببندد دری //گشاید ز رحمت در دیگری Where one door shuts, another opens.
 خواستن توانستن است. Where there’s a will there’s a way.
 هر کسی رو تو گور خودش میگذارند/عیسی به دین خود موسی به دین خود. You are responsible for you.
 زبون نرم مار رو از سوراخش میکشونه بیرون. You can catch more flies with honey than with vinegar.
 ترجمه: میتونی اسب رو ببری دم آب اما نمیتونی وادارش کنی که بخورش. You can lead (take) a horse to water but you can’t make it drink.
  هم خر و میخوای هم خرما؟ You can’t have it both ways.
  نمیشه از روی ظاهر آدما قضاوت کرد. You can’t judge a book by its cover.
 ترجمه: بدون شکستن تخم مرغ نمیشه املت درست کرد You can’t make an omelette without breaking eggs.
 ترجمه: نمیشه با دستی که تو جیبته گاو رو بدوشی. You can’t milk a cow with your hands in your pants.
  شریک دزد و رفیق قافله./با گرگ دنبه میخورد و با چوپان گریه میکند. You can’t run with the hare and hunt with the hounds.
 نرود میخ آهنین در سنگ.  .You can’t teach an old dog new tricks
 جلوی قاضی و معلق بازی؟ You can’t teach grandma to suck eggs.
 ترجمه: قبل از اینکه بتونی راه بری حتما باید بخزی. You have to crawl before you can walk.
 ترجمه: برای شکار ماهی حتما باید سر قلاب طعمه بزار. You need to bait the hook to catch the fish.
 ترجمه: هیچ وقت نمیدونی چی داری مگه زمانی که از دستش بدی. You never know what you’ve got till it’s gone.
 چيزي كه عوض داره، گله نداره. You scratch my back and I’ll scratch yours.
  بازي اشكنك داره، سرشكستنك داره. You will not rise to the occasion, you will default to the level of your training.You lose some… and you win some… and some you don’t even bother to play.

A – F     G – L      M – S      T – Z