کلمات مترادف و متضاد

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

q
 لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning antonym synonym meaning word
معنی متضاد مترادف معنی کلمه
غم  sorrow joy شادی، شعف  gaiety
 از دست دادن
 lose  get  به دست آوردن
 gain
متفرق ساختن
disperse
assemble
 جمع کردن
 gather
 غمناک  sad  happy  خوشحال  gay
 پست mean
bountiful
 سخاوتمند generous
 خشن rough
tender
 آرام gentle
 پسر boy
maid
 دختر girl
 پس گرفتن
withhold
grant
 دادن give
 متأسف sorry
delighted
 خوشحال glad
 روشنی brightness
darkness
 تیرگی gloom
 بد bad
virtuous
 خوب good
 ناسپاس thankless
thankful
 سپاسگذار grateful
 کوچک small
 big  بزرگ great
 خداحافظی farewell
welcome
 سلام greeting
 شادی joy
regret
 غم  grief
 کاهش decline
increase
 رشد growth
 پا foot
palm
 دست hand
 زشت ugly
fair
 خوش تیپ
handsome
 غم sorrow
joy
شادی
happiness
 آسان easy
difficult
 سخت hard
بی ضرر
 harmless  hurtful  مضر  harmful
 تأخیر delay
hurry
 عجله  haste
 دوست داشتن
love
dislike
 متنفر بودن
hate
 احتاج داشتن
need
own
 داشتن have
 بیمار ill
sound
 سالم healthy
 پخش کردن
scatter
pile
 توده کردن
heap
 مهربان tender
cruel
 ظالم heartless
 سرما coolness
warmth
 گرما heat
 جهنم hell
paradise
 بهشت heaven
 سبک light
weighty
 سنگین heavy
 مانع شدن
hinder
assist
 کمک کردن
help
 تصمیم گرفتن
decide
waver
 تردید کردن
hesitate
 آشکار کردن
reveal
cover
 پنهان کردن
hide
 اجازه دادن
let
rent
 کرایه کردن
hire
 از دست دادن
miss
strike
 زدن hit
 انداختن drop
grasp
 نگه داشتن
hold
 محکم solid
empty
 خالی hollow
 خشک dry
wet
 مرطوب humid
 جدی serious
funny
 خنده دار
humorous
 راضی، سیر
satisfied
famishing
 گرسنه hungry
 گرم warm
cold
 سرد icy
 واقعی real
fantastic
 تصور ideal
 توجه کردن
notice
neglect
 کوتاهی کردن
ignore
 سالم well
sick
 بیمار ill
 قانونی lawful
unlawful
 غیر قانونی
illegal
 خوشبخت fortunate
 unfortunate  بد شانس
ill-fated
 با سواد
learned
unread
 بی سواد
illiterate
 قانونی lawful
prohibited
 غیر قانونی
illicit
 ثابت کردن
prove
think
 تصور کردن
imagine
بعداً
 later  now  فوراً  immediately
پرهیزگار virtuous
wicked
 فاسد immoral
 فانی perishable
deathless
 جاودانی immortal
 با ادب civil
uncivil
 بی ادب
impolite
صادر کردن
export
bring
 وارد کردن
import
 کم اهمیت
trivial
significant
 مهم important
 صحیح correct
false
 نامناسب improper
 کاستن deteriorate
increase
 توسعه دادن
improve
 پاک clean
dirty
 ناخالص impure
 درست correct
wrong
 غلط inaccurate
 دقت care
neglect
 بی توجهی
inattention
 هزینه expenditure
gains
 درآمد income
 کامل perfect
imperfect
 ناقص incomplete
 راحتی ease
trouble
 ناراحتی inconvenience
 کم کردن
decrease
extend
 افزایش دادن
increase
 تابع subject
free
 مستقل independent
 پنهان کردن
conceal
show
 نشان دادن
indicate
 بی کاری idleness
activity
 فعالیت industry
مؤثر
efficient
incapable
 بی اثر
inefficient
 مافوق superior
lower
 پست تر
inferior
 نهایی final
first
 اولیه initial
 سود بردن
benefit
hurt
 صدمه ردن
injure
 خارجی foreign
domestic
 داخلی inland
 خروجی outlet
entrance
 ورودی inlet
 صرف نظر کردن
waive
urge
 اصرار کردن
insist
 کودن dull
alert
 باهوش intelligent
 خسته کردن
bore
attract
 علاقمند کردن
interest
 منع کردن
forbid
bid
 دعوت کردن
invite
 خارج outward
inner
 داخل inward
 منظم methodical
outward
 نامرتب irregular
 پیوسته connected
separate
 جدا isolated

q

برای مطالعۀ کلمات مترادف و متضاد زبان انگلیسی می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

  v – z     s – u     p – r     m – o     j – l     g – i     d – f     a – c