کلمات مترادف و متضاد
 

کلمات مترادف و متضاد:  :Synonyms and Antonyms

q

لیست تعدادی از کلمات مترادف و متضاد پرکاربرد زبان انگلیسی به ترتیب حروف الفبا با معانی فارسی:

meaning antonym synonym meaning word
معنی متضاد مترادف معنی کلمه
تسکین  relief ache درد و رنج pain
 برزخ  purgatory  heaven  بهشت  paradise
 تنبیه کردن
punish
forgive
 بخشیدن pardon
ملحق شدن join
separate
 جدا کردن
part
 عمومی general
special
 ویژه particular
 رقیب rival
co-operator
 شریک partner
 بی علاقگی
apathy
zeal
 شوق passion
 اکنون present
gone
 گذشته past
 اقدام کردن
proceed
halt
 مکث کردن
pause
 بدهکار بودن
owe
discharge
 پرداختن pay
 جنگ war
tranquility
 صلح peace
 شهرنشین townsman
villager
 روستایی peasant
 عمومی general
special
 مخصوص peculiar
 پاداش reward
punishment
 جریمه penalty
 ثروتمند rich
poor
 فقیر penniless
 منع prohibition
allowance
 اجازه permission
 مردد بودن
waver
persist
 اصرار کردن
persevere
 درد، رنج
pain
enjoyment
 تفریح pleasure
 کمیابی scarcity
enough
 فراوان plenty
 سنگین ponderous
light
 سبک portable
 به طور قطع
certainly
perhaps
 محتملاً possibly
ضعف
weakness
strength
 قدرت power
 دنبال کردن
follow
head
 مقدم بودن
precede
 بی ارزش
worthless
valuable
 قیمتی  precious
 رد کردن
reject
choose
 ترجیح دادن
prefer
 دریغ داشتن
withhold
give
 اهدا کردن
present
 بعداً
 later former
 پیشین previous
 ارزان  cheep invaluable
 گران priceless
 ثانوی secondary
elementary
 اولیه primary
 مسلماً  certainly likely
 احتمالاً probably
 ازبین بردن
destroy
make
 تولید کردن
produce
 ضرر loss
benefit
 سود profit
 تنزل کردن
retrogress
advance
 پیشرفت کردن
progress
 غلط wrong
correct
 مناسب، درست
proper
 متواضع humble
supercilious
 مغرور proud
 خصوصی private
general
 عمومی public
 هل دادن
push
draw
 کشیدن pull
 پاداش دادن
reward
beat
 تنبیه کردن
punish
 فروختن sell
buy
 خریدن  purchase
 مخلوط mixed
unmixed
 خالص pure
 توافق داشتن
agree
disagree
 نزاع کردن
quarrel
 عادی ordinary
strange
 عجیب queer
 جواب دادن
answer
ask
 سؤال کردن
question
 کند slow
fast
 سریع quick
 وارد شدن
enter
leave
 ترک کردن
quit
 کمی partially
completely
 کاملاً quite
 آهسته slow
fast
 سریع rapid
 عادی common
unusual
 کمیاب rare
 پخته cooked
uncooked
 خام raw
 تصویر image
truth
 واقعیت reality
 سوء تفاهم شدن
misunderstand
understand
 درک کردن
realize
 دادن give
get
 دریافت کردن
receive
 قدیمی ancient
new
 اخیر recent
 فراموش کردن
forget
remember
 به خاطر آوردن
recollect
 موافق نبودن
disapprove
approve
 توصیه کردن
 recommend
افزایش دادن increase
lessen
 کاهش دادن
reduce
 فاسد کردن
corrupt
mend
 اصلاح کردن
reform
 خستگی fatigue
relief
 راحتی refreshment
 گرم کردن
warm
cool
 خنک کردن
refrigerate
 موافقت کردن
agree
decline
 امتناع کردن
refuse
 پاک کردن
erase
record
 ثبت کردن
register
 پذیرفتن accept
refuse
 رد کردن
reject
 ناله کردن
mourn
joy
 شادی کردن
rejoice
 کار work
rest
 استراحت relaxation
 لرزان shaky
certain
 معتبر reliable
 حرکت کردن
move
dwell
 باقی ماندن
 remain
 فراموش کردن
forget
recollect
 به خاطر آوردن
remember
 جانشین کردن
replace
displace
 جابه جا کردن
remove
 تمجید کردن
praise
blame
 سرزنش کردن
reproach
 متنفر بودن
despise
honor
 احترام گذاشتن
respect
 پنهان کردن
hide
show
 آشکار ساختن
reveal
 بخشیدن forgive
avenge
 انتقام گرفتن
revenge
 تنبیه punishment
prize
 جایزه reward
 خام raw
mature
 رسیده ripe
 امنیت safety
danger
 خطر risk
 دوست friend
opponent
 رقیب rival
 باریک narrow
wide
 جادار roomy
 صاف smooth
stormy
 ناصاف rough
 حقیقت truth
gossip
 شایعه rumor
 تأخیر lag
speed
 حمله rush

q 

برای مطالعۀ کلمات مترادف و متضاد زبان انگلیسی می توانید بر روی لینک های زیر کلیک نمایید.

  v – z     s – u     p – r     m – o     j – l     g – i     d – f     a – c