انواع زمان

زمان: Tense:i

q

زمان:

زمان های اصلی، زمان واقع شدن فعل را نشان می دهند و چهار حالت مختلف، نحوه و چگونگی انجام کار را بیان می نمایند. مثلاً زمان گذشتۀ استمراری به ما نشان می دهد که اولاً فعل در زمان گذشته صورت گرفته و ثانیاً جنبۀ استمرار و ادامه داشته است. نکته: در آموزش زمانها ابتدا بایستی طریقۀ ساختن صیغه های فعل و سپس موارد کاربرد آنها را یاد گرفت.

انواع زمان:

 :Kinds of Tenses

انواع زمان:

بطور کلی در زبان انگلیسی چهار زمان اصلی وجود دارد: 1- حال 2- گذشته 3- آینده 4- آینده در گذشته

هر زمان خود دارای چهار حالت ساده، استمراری، کامل و کامل استمراری می باشد.

با توجه به چهار زمان اصلی و چهار حالت هر یک می توان گفت در انگلیسی 16 زمان به شرح زیر وجود دارد.

 

با کلیک کردن بر روی هر یک ازلینک های زیر به صفحۀ مبحث مورد نظر هدایت می شوید.

زمان آینده در گذشته ساده

زمان آینده ساده

زمان گذشته ساده

زمان حال ساده

Simple Future in the Past Tense

Simple Future Tense

Simple Past Tense

Simple Present Tense

زمان آینده در گذشته استمراری

زمان آینده استمراری

زمان گذشته استمراری

زمان حال استمراری

Future in the Past Continuous Tense

Future Continuous Tense

Past Continuous Tense

Present Continuous Tense

زمان آینده در گذشته کامل

زمان آینده کامل

زمان گذشته کامل (ماضی بعید)

زمان حال کامل (ماضی نقلی)

Future in the past Perfect Tense

Future Perfect Tense

Past Perfect Tense

Present Perfect Tense

زمان آینده در گذشته کامل استمراری

زمان آینده کامل استمراری

زمان گذشته کامل استمراری

زمان حال کامل استمراری

Future in the Past Perfect Continuous Tense

Future Perfect Continuous Tense

Past Perfect Continuous Tense

Present Perfect Continuous Tense

خواندن گرامر به صورت مرسوم بر حافظه ی خودآگاه شما تاثیر میگذارد. اما برای داشتن یک مکالمه ی خوب، بایستی گرامر در حافظه ی ناخودآگاه شما نیز ثبت شده باشد. برای همین پیشنهاد میکنم که تکنیک سایه، و استراتژی های تقویت مکالمه را روی مطالب صوتی، علی الخصوص داستان های انگلیسی پیاده سازی نمایید تا گرامر را ناخودآگاه نیز یاد بگیرید.

برای این کار، یکی از بهترین منابع موجود اپلیکیشن اندروید زبانشناس است که امکانات مناسبی در این زمینه دارد.

آزمون انواع زمان | خود را با یک کلیک تست کنید!

تست مبحث انواع زمان

منابع و مآخذی که در تهیه و تدوین بخش دستور زبان (گرامر) مورد استفاده قرار گرفته است: References: