مکالمات روزمره زبان انگلیسی: Everyday Dialogues in English

مکالمات روزمره زبان انگلیسی:  :Everyday Dialogues in English

q

مکالمات روزمره زبان انگلیسی:

تا کنون مطالعه زبان انگلیسی شما احتمالا بر روی دستور زبان و واژگان متمرکز بوده است. شما مطالب زیادی در مورد اینکه قوانین مربوط به گرامر چه هستند و جملات چگونه ساخته می شوند می دانید. این دانش پایه مناسبی را برای شما به وجود آورده است اما به خودی خود و به تنهایی برای اینکه شما قادر باشید زبان انگلیسی را روان و سلیس صحبت کنید کافی نمی باشد. به منظور توسعه و تقویت مهارت های مکالمه و شنیدارتان شما به تمرین در این مهارت ها نیاز دارید. در این بخش سعی شده است جملات پایه و اساسی در مکالمه به شما معرفی گردد. با یادگیری و تمرین نمودن این جملات و به کار بردن آنها در مکالمات روز مره اتان گامی مهم و مؤثر در تسلط بر مکالمه زبان انگلیسی برداشته و از مقبولیت لازم و کافی در این زمینه برخوردار خواهید شد.

q

عنوانTitle
نهصد جمله پرکاربرد زبان انگلیسی در مکالمات روز مره: Nine hundred of the most widely used English in everyday conversations
هفت قانون طلایی یادگیری آسان مکالمه زبان انگلیسی:The Seven golden rules Of Learning Effortless English conversation